TEREZA
ZYKLOVÁ

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Tvůrčí psaní byla Terezy doména už od dětství, a tak není divu, že je dnes spokojená copywriTerka. Po absolvování oboru Transkulturní komunikace a spolupráce s několika neziskovými projekty nastoupila do mediálního oddělení Člověka v tísni a zároveň do inovačního a startupového týmu v Deloitte. Tam nakonec strávila skoro tři roky jako projektová a týmová koordinátorka s úzkou vazbou na marketing.

Když se v roce 2020 rozhodla odejít na „volnou nohu“, zůstala jí blízká na budoucnost orientovaná témata jako startupy a udržitelnost.

Když zrovna neťuká posty na sociální sítě, pravděpodobně její ruce zaměstnává hlína. Její vášní je již několik let keramika.

Copyright 2016-2024 InsightCom.